BestAuctions, s. r. o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, Vložka číslo: 46152/N

Sídlo:
Kmeťkova 30, 949 01 Nitra

IČO: 50 107 607
DIČ: 2120194769

Web: www.BestAuctions.sk
E-mail: info@BestAuctions.sk
Telefón: +421 917 953 129