II. opakovaná dražba - rodinný dom na ulici Vinohradnícka, Nitra - Zobor

Lokalita: Nitra - ZoborNajnižšie podanie: 222.000 €
26.06.2023

Dražba - nehnuteľnosti v k.ú. Sabinov

Lokalita: SabinovNajnižšie podanie: 260.000 €
01.06.2023

Pozemky v k.ú. Dežerice a k.ú. Vlčkovo, okres Bánovce nad Bebravou

Lokalita: k.ú. Dežerice a k.ú. VlčkovoNajnižšie podanie: 16.200 €
25.05.2023

Pozemok evidovaný na LV č. 7577 k.ú. Žilina ako parcela registra "C", parc.č.: 4906/138, výmera 1085m2, druh pozemku: trvalý trávny porast

Lokalita: Najnižšie podanie: 200 000 €
02.03.2020

UPUSTENÉ - Pozemok evidovaný na LV č. 7577 k.ú. Žilina ako parcela registra "C", parc.č.: 4906/138, výmera 1085m2, druh pozemku: trvalý trávny porast

Lokalita: ŽilinaNajnižšie podanie: 200 000€
23.01.2020

Nehnuteľnosti k.ú. Čalovec a k.ú. Kolárovo

Lokalita: Najnižšie podanie: 44 900 €
25.06.2019

Nehnuteľnosti k.ú. Čalovec a k.ú. Kolárovo

Lokalita: Najnižšie podanie: 44 900 €
25.06.2019

Kaštieľ s pozemkami - k.ú. Veľké Bošany

Lokalita: Najnižšie podanie: 1 000 000€
22.05.2019

Súbor nehnuteľností - k.ú. Beladice

Lokalita: Najnižšie podanie: 1 000 000€
22.05.2019

Súbor nehnuteľností evidovaných na LV č. 8042 k.ú. Horné Krškany, na LV č. 7203 k.ú. Horné Krškany a na LV č. 1523 k.ú. Dolné Krškany

Lokalita: Najnižšie podanie: 9 500 000€
16.04.2019

Dražba pozemkov a stavieb v obci Kameničná, okres Komárno

Lokalita: obec Kameničná, okres KomárnoNajnižšie podanie: 176.000€
08.03.2019

Objekt bývania - bytový dom so súp. č. 379 na par. č. 720, ul. Februárového víťazstva 6, k.ú. Bušince, okres Veľký Krtíš

Lokalita: ul. Februárového víťazstva 6, k.ú. Bušince, okres Veľký KrtíšNajnižšie podanie: 45 000 €
16.03.2018

Bytový dom so súp. č. 375 na par. č. 722, ul. Februárového víťazstva, k.ú. Bušince, okres Veľký Krtíš

Lokalita: ul. Februárového víťazstva, k.ú. Bušince, okres Veľký KrtíšNajnižšie podanie: 45 000 €
24.01.2018

Rodinný dom v obci Bernolákovo, okres Senec, s pozemkom o výmere 1086m2

Lokalita: Bernolákovo č. 182, k.ú. Bernolákovo, okres SenecNajnižšie podanie: 123.300€
20.12.2017

Dražba pozemkov a stavby v obci Kameničná, okres Komárno

Lokalita: KameničnáNajnižšie podanie: 19.500 €
15.11.2017

Nehnuteľnosti - stavby a lesné pozemky nachádzajúce sa v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota

Lokalita: Kyjatice, okres Rimavská SobotaNajnižšie podanie: 83.200 €
23.06.2017

Rodinný dom v obci Nitra, k.ú. Nitra s pozemkom o výmere 615m2

Lokalita: Hanulova 631/24, NitraNajnižšie podanie: 155.000 €
16.02.2017

Rodinný dom v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Lokalita: Žabokreky nad Nitrou 181, okres PartizánskeNajnižšie podanie: 33.900 €
05.10.2016

UPUSTENÉ 2 izbový byt na ulici Komenského, Bardejov

Lokalita: Komenského 566, BardejovNajnižšie podanie: 32.940 €
25.08.2016